CANTANDO BAJO LA LLUVIA

Productora

Nostromo

Lloc

Madrid i Tour

Treballs realizats

Producció i Direcció Tècnica

Any

2022