DIGITALITZACIÓ D'ESPAIS

Illusion Stage utilitza la tecnologia LIDAR per a la digitalització dels espais de treball. Obtenim una documentació precisa per aconseguir una planimetria exacta. A més, fem servir recorreguts virtuals que podem compartir amb la resta de creatius, convertint-se en una eina col·laborativa que ens ajuda en el treball d’equip.

ALTRES PROJECTES DE CONSULTORIA I ASSESSORIA